Hírek

Elérhetőségek

MÁTRASZELE KOMPLEX VÍZRENDEZÉSE

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFA_800_1.jpg

 

 

Mátraszele Község Önkormányzata

 

MÁTRASZELE KOMPLEX VÍZRENDEZÉSE

 

 

Mátraszelén a nagyobb esőzések alkalmával a korábbi években többször okozott jelentős kárt a Zagyva-patak és a hegyekből lezúduló víz. Az időszak legnagyobb káreseménye 2010-ben következett be, amikor májusi heves esőzések miatt nem csak a vízelvezető árkok mentek tönkre, hanem a gyalogos és kerékpáros közlekedésre használt útburkolat is, és megrongálódott a településen átvezető állami út. A falu önkormányzata évekig kereste a megoldást a vízkár kockázatok kivédésére, majd 2016-ban pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében komplex vízrendezésre.

 

Mátraszele község a Mátra északi lábánál, a Zagyva-patak mentén található kistelepülés. A faluban az elmúlt években többször fordult elő vízkáresemény, mivel a belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat kiépítettsége, állapota nem volt megfelelő. A település a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében sikeres pályázatot nyújtott be, amelynek célja a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése felújított árokrendszeren keresztül. A település önkormányzata célul tűzte ki továbbá a környezetbiztonság növelését, a település környezeti állapotának javítását, valamint a további káresemények megelőzését.

A projekt keretében 1.974 méter hosszon újultak meg a vízelvezető árkok. Kiépült, illetve felújításra került egy komplex, elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat, miközben figyelmet fordítottak az árkok környezetére is. A meglévő földárkok, vagy megrongálódott burkolt árkok előre gyártott betonelem burkolatot kaptak. Azokon a szakaszokon, ahol sérült terméskő burkolatú árok volt található, azok felújításra, megerősítésre kerültek. A megújult vízelvezető rendszer a településen 921 lakót véd meg a vízkároktól.

A beruházáson túl a pályázó önkormányzat lakossági szemléletformálást is megvalósított. A helybelieknek hasznos kiadvány készült a vizek helyben tartásának, az árkok rendszeres tisztításának fontosságáról.

 

A fejlesztés megvalósításához az önkormányzat 77.000.000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el 100%-os támogatási intenzitás mellett a TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00025 azonosító számú pályázat keretében. A megvalósítás időtartama.: 2017.06.01-2019.12.31.

 

 

 

 

 

Bővebb információ:

06-32-340-122

hivatal@matraszele.hu

Csatolmány(ok):