Hírek

Elérhetőségek

MÁTRASZELE KOMPLEX VÍZRENDEZÉSE

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFA_800_1.jpg

Mátraszele Község Önkormányzata

MÁTRASZELE KOMPLEX VÍZRENDEZÉSE

Mátraszelén a nagyobb esőzések alkalmával többször okozott jelentős kárt az utóbbi években a Zagyva-patak és a hegyekből lezúduló víz. Az időszak legnagyobb káreseménye 2010-ben következett be, amikor májusi heves esőzések miatt nem csak a vízelvezető árkok mentek tönkre, hanem a gyalogos és kerékpáros közlekedésre használt útburkolat is, és megrongálódott a településen átvezető állami út. A falu önkormányzata évek óta kereste a megoldást a vízkár kockázatok kivédésére, majd 2016-ban pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében komplex vízrendezésre.

Mátraszele község a Mátra északi lábánál, a Zagyva-patak mentén található kistelepülés. A faluban az elmúlt években többször fordult elő vízkáresemény, mivel a belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat kiépítettsége, állapota nem megfelelő. A település a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében sikeres pályázatot nyújtott be, amelynek célja a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése felújított árokrendszeren keresztül. A település önkormányzata célul tűzte ki továbbá a környezetbiztonság növelését, a település környezeti állapotának javítását, valamint a további káresemények megelőzését.

A projekt keretében 1.974 méter hosszon újulnak meg a vízelvezető árkok. Kiépül, illetve felújításra kerül egy komplex, elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat, miközben figyelmet fordítanak az árkok környezetére is. A meglévő földárkok vagy megrongálódott burkolt árkok előre gyártott betonelem burkolatot kapnak. Azokon a szakaszokon, ahol sérült terméskő burkolatú árok található, azok felújításra, megerősítésre kerülnek. A megújult vízelvezető rendszer a településen 921 lakót véd meg a vízkároktól.

A beruházáson túl a pályázó önkormányzat lakossági szemléletformálást is megvalósít. A helybelieknek hasznos kiadvány készül a vizek helyben tartásának, az árkok rendszeres tisztításának fontosságáról.

A fejlesztés megvalósításához az Önkormányzat 77.000.000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el 100%-os támogatási intenzitás mellett a TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00025 azonosító számú pályázat keretében. A projekt várhatóan 2018 szeptember végéig befejeződik.

 

 

Bővebb információ:

06-32-340-122

hivatal@matraszele.hu

Csatolmány(ok):